Sezon grypowy

2019/10/23

Jak chronić się przed grypą 

  • Jeśli nie ma przeciwwskazań -zaszczepić się,
  • Często myć ręce bieżącą wodą z mydłem ,
  • Unikać dużych skupisk ludzkich w sezonie grypowym,
  • Stosować wyłącznie jednorazowe chusteczki,
  • Nie pić z tego samego kubka, co inna/inne osoba/y. 

Kontakt

Skip to content