Dla pacjenta

Godziny otwarcia przychodni

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 18:00.

Od godziny 18:00-8:00 oraz w soboty, niedziele i święta opiekę zdrowotną zapewnia Szpital Lipno, ul. Nieszawska 6, tel. 535 075 023,  54 288 03 81.

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, której pełen tekst dostępny jest do pobrania poniżej.

Jak uzyskać dokumentację medyczną?

Dokumentacja medyczna prowadzona przez świadczeniodawcę (NZOZ Lekarze Rodzinni) jest własnością świadczeniodawcy, jednak Pacjent ma pełne prawo wglądu w nią lub  osoba wcześniej upoważniona przez Pacjenta. Osoba upoważniona ma takie prawo także po śmierci Pacjenta.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu jest bezpłatne, powinno jednak zostać wcześniej uzgodnione.

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) przez sporządzenie jej kopii;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych.

Podstawa prawna:
*ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 , z późn. zm.)

 

Kontakt

Skip to content