Gabinet zabiegowy

Wszystkie świadczenia w gabinecie zabiegowym wykonywane są na zlecenie lekarza.

W gabinecie zabiegowym świadczymy usługi:

 • pomiar temperatury ciała
 • pomiar RR i tętna
 • pomiar poziomu glukozy (cukru)
 • odśluzowanie
 • test troponinowy i inne testy
 • szczepienia zalecane dla dorosłych i dziecięcych
 • usunięcie kleszcza
 • założenie i zmiana opatrunków
 • wymiana i usuwanie cewnika
 • badanie ostrości wzroku na tablicy Shellera dla kierowców
 • inhalacje dróg oddechowych
 • pomiar wagi ciała i wzrostu
 • spirometria
 • zakładanie aparatu dobowego EKG i RR
 • podanie tlenu w stanach zagrożenia życia
 • profilaktyczne przeprowadzanie badań (lipidogram, CRR)
 • edukacja zdrowotna, profilaktyczne zapobieganie chorobom
 • pobieranie krwi żylnej
 • nauka obsługi glukometru
 • zaopatrywanie przepukliny u niemowląt
 • naświetlanie lampą Bioptron

Kontakt

Skip to content