Pielęgniarka środowiskowa

Organizacja i dostępność świadczeń pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00
 • kompleksowa opieka pielęgniarska obejmuje zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku oraz osoby niepełnosprawne
 • współpraca z lekarzem, położną, pielęgniarką szkolną, opieką społeczną i innymi instytucjami działającymi na rzecz zdrowia rodziny

Realizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedza medyczną obejmuje wykonanie:

 • świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób
 • świadczeń pielęgnacyjnych
 • świadczeń diagnostycznych
 • świadczeń leczniczych
 • świadczeń rehabilitacyjnych

W ramach powyższych czynności wykonujemy zabiegi pielęgniarskie zgodnie z kompetencjami i aktualną wiedzą medyczną:

 • rozpoznawanie i ocena zagrożeń zdrowotnych i potrzeb pielęgnacyjnych podopiecznych
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i chorobowych dla potrzeb sprawowanej opieki
 • ocena stanu ogólnego pacjenta oraz pomiary parametrów życiowych (tętno, ciśnienie tętnicze, temperatura i inne)
 • monitorowanie rozwoju dziecka – wizyty patronażowe
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych (krew, mocz, wymazy)
 • podawanie leków różnymi drogami zgodnie z zaleceniem lekarskim (iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne, wlewy kroplowe)
 • cewnikowanie
 • zakładanie opatrunków na rany i odleżyny
 • zdejmowanie szwów
 • wykonywanie wlewów
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz przygotowanie do samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności
 • edukacja w zakresie samoopieki oraz wsparcie rodziny w opiece nad chorym
 • edukacja w zakresie zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia, np. profilaktyka przeciwodleżynowa
 • edukacja w zakresie aktywności fizycznej (ćwiczenia ogólnousprawniające)
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie diety i zdrowego stylu życia
 • prowadzenie działań profilaktycznych w grupach ryzyka zdrowotnego
 • realizacja programów zdrowotnych i profilaktyki chorób

Kontakt

Skip to content