Położna rodzinna

Położna środowiskowo-rodzinna zajmuje się rodziną w miejscu jej zamieszkania, pracuje głównie z kobietami dając im wsparcie, opiekę i radę w czasie ciąży i połogu. Najbardziej odpowiedzialną częścią pracy położnej jest prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, opieki nas noworodkiem i niemowlęciem, metod planowania rodziny. Najważniejsze zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia to udzielanie porad dotyczących zdrowego stylu życia, przygotowanie kobiety i jej partnera do porodu, promocji karmienia naturalnego i rozwiązywanie problemów laktacyjnych, opieki i pielęgnacji noworodka i niemowlęcia, a także uczenie pozytywnych postaw rodzicielskich. Praca położnej środowiskowo-rodzinnej z rodziną polega głównie na edukacji i profilaktyce.

Świadczenia gwarantowane położnej środowiskowo-rodzinnej to:

  • wizyta realizowana w warunkach ambulatoryjnych
  • wizyta realizowana w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie
  • wizyta patronażowa u położnicy i noworodka/niemowlęcia do 2-ego miesiąca życia
  • wizyta profilaktyczna
  • edukacja okołoporodowa

Objęcie opieką położnej odbywa się na podstawie złożenia deklaracji wyboru przez pacjentkę.

Kontakt

Skip to content