Położna rodzinna

Położna środowiskowo-rodzinna zajmuje się rodziną w miejscu jej zamieszkania. Pracuje głównie z kobietami dając im wsparcie, opiekę oraz rady w czasie ciąży i połogu.

Najbardziej odpowiedzialną częścią pracy położnej jest prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, opieki nad noworodkiem i niemowlęciem, a także metod planowania rodziny. 

Praca położnej środowiskowo-rodzinnej z rodziną polega głównie na edukacji oraz profilaktyce. Do najważniejszych zadań z zakresu edukacji i promocji zdrowia należy:

 • udzielanie porad dotyczących zdrowego stylu życia,
 • przygotowanie kobiety i jej partnera do porodu,
 • promocja karmienia naturalnego,
 • rozwiązywanie problemów laktacyjnych,
 • opieka oraz pielęgnacja noworodka i niemowlęcia, a także
 • uczenie pozytywnych postaw rodzicielskich.

 

Świadczenia gwarantowane położnej środowiskowo-rodzinnej to:

 • wizyta realizowana w warunkach ambulatoryjnych
 • wizyta realizowana w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie
 • wizyta patronażowa u położnicy i noworodka/niemowlęcia do 2-ego miesiąca życia
 • wizyta profilaktyczna
 • edukacja okołoporodowa

Objęcie opieką położnej odbywa się na podstawie złożenia deklaracji wyboru przez pacjentkę.

Kontakt

Skip to content